Kullanım Şartları

 

Son güncelleme 22 Mayıs 2022

 

1. ŞARTLARA İLİŞKİN ANLAŞMA

Bu Kullanım Koşulları, kişisel olarak veya bir tüzel kişi adına ("siz") ve We-talk ("Şirket", "biz", "bize" veya "bizim") arasında yapılan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmayı teşkil eder. https://www.we-talk.co web sitesine ve bununla ilgili, bağlantılı veya başka bir şekilde bağlantılı diğer herhangi bir medya formuna, medya kanalına, mobil web sitesine veya mobil uygulamaya (topluca "Site" olarak anılacaktır) erişiminiz ve kullanımınız ). Cezayir'de kayıtlıyız ve kayıtlı ofisimiz Cezayir, __________, Cezayir 16000 adresinde bulunmaktadır. Siteye girerek, bu Kullanım Koşullarının tümünü okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi kabul etmektesiniz. BU KULLANIM KOŞULLARININ TÜMÜNÜ KABUL ETMİYORSANIZ, SİTENİ KULLANMANIZ AÇIKÇA YASAKTIR VE DERHAL KULLANIMI DURDURMANIZ GEREKİR.

Zaman zaman Sitede yayınlanabilecek ek şartlar ve koşullar veya belgeler, burada açıkça referans olarak dahil edilmiştir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, zaman zaman bu Kullanım Koşullarında değişiklik veya modifikasyon yapma hakkını saklı tutarız. Bu Kullanım Koşullarının "Son güncelleme" tarihini güncelleyerek herhangi bir değişiklik hakkında sizi uyaracağız ve bu tür her bir değişiklikle ilgili özel bildirim alma hakkından feragat ediyorsunuz. Hangi Koşulların geçerli olduğunu anlamak için Sitemizi her kullandığınızda lütfen geçerli Koşulları kontrol ettiğinizden emin olun. Söz konusu revize Kullanım Koşullarının yayınlandığı tarihten sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, revize edilmiş Kullanım Koşullarındaki değişikliklere tabi olacaksınız ve bu değişikliklerden haberdar olduğunuz ve kabul ettiğiniz kabul edileceksiniz.

Sitede sağlanan bilgiler, dağıtımın veya kullanımın yasalara veya düzenlemelere aykırı olacağı veya bizi bu yargı veya ülkede herhangi bir kayıt şartına tabi tutacak herhangi bir yargı yetkisi veya ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruluşa dağıtılması veya kullanılması amaçlanmamıştır. . Buna göre, Siteye başka konumlardan erişmeyi seçen kişiler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasaların geçerli olduğu durumlarda ve ölçüde yerel yasalara uymaktan münhasıran sorumludurlar.

Site, sektöre özel düzenlemelere (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA), Federal Bilgi Güvenliği Yönetim Yasası (FISMA), vb.) uyacak şekilde tasarlanmamıştır, bu nedenle etkileşimleriniz bu tür yasalara tabi olacaksa, bu Siteyi kullanın. Siteyi Gramm-Leach-Bliley Yasasını (GLBA) ihlal edecek şekilde kullanamazsınız.

Site, en az 13 yaşında olan kullanıcılara yöneliktir. İkamet ettikleri yargı bölgesinde reşit olmayan (genelde 18 yaşının altında) tüm kullanıcılar, Siteyi kullanmak için ebeveynlerinin veya vasilerinin iznine sahip olmalı ve doğrudan onlar tarafından denetlenmelidir. Reşit değilseniz, Siteyi kullanmadan önce ebeveyninizin veya vasinizin bu Kullanım Koşullarını okumasını ve kabul etmesini sağlamalısınız.

 

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Aksi belirtilmedikçe, Site bizim mülkiyetimizdedir ve Sitedeki tüm kaynak kodu, veritabanları, işlevsellik, yazılım, web sitesi tasarımları, ses, video, metin, fotoğraf ve grafikler (topluca “İçerik”) ve ticari markalar, hizmettir. burada yer alan markalar ve logolar ("Markalar") bize aittir veya bizim tarafımızdan kontrol edilir veya bize lisanslanır ve telif hakkı ve ticari marka yasaları ve diğer çeşitli diğer yasalarla korunur.
Amerika Birleşik Devletleri'nin fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet yasaları, uluslararası telif hakkı yasaları ve uluslararası sözleşmeler. İçerik ve İşaretler, Sitede "OLDUĞU GİBİ" yalnızca bilginiz ve kişisel kullanımınız için sağlanmaktadır. Bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilenler dışında, Sitenin hiçbir bölümü ve hiçbir İçerik veya İşaret kopyalanamaz, çoğaltılamaz, birleştirilemez, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, kamuya açık olarak görüntülenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, iletilemez, dağıtılamaz, satılamaz, lisanslanamaz veya önceden açık yazılı iznimiz olmadan herhangi bir ticari amaç için başka şekilde istismar edilir.

Siteyi kullanmaya uygun olmanız koşuluyla, Siteye erişmeniz ve Siteyi kullanmanız ve uygun şekilde erişim kazandığınız İçeriğin herhangi bir bölümünün bir kopyasını yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarla indirmeniz veya yazdırmanız için size sınırlı bir lisans verilir. kullanmak. Sitede, İçerikte ve İşaretlerde size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutuyoruz.

 

3. KULLANICI TEMSİLLERİ

Siteyi kullanarak şunları beyan ve taahhüt etmektesiniz: (1) gönderdiğiniz tüm kayıt bilgilerinin doğru, doğru, güncel ve eksiksiz olacağını; (2) bu tür bilgilerin doğruluğunu koruyacak ve gerektiğinde bu tür kayıt bilgilerini derhal güncelleyeceksiniz; (3) yasal kapasiteye sahip olduğunuzu ve bu Kullanım Koşullarına uymayı kabul ettiğinizi; (4) 13 yaşından küçük değilsiniz; (5) ikamet ettiğiniz yargı bölgesinde reşit değilseniz veya reşit değilseniz, Siteyi kullanmak için ebeveyn izni aldınız; (6) bir bot, komut dosyası veya başka bir şekilde, otomatik veya insan dışı yollarla Siteye erişmeyeceksiniz; (7) Siteyi herhangi bir yasa dışı veya yetkisiz amaç için kullanmayacaksınız; ve (8) Siteyi kullanımınız herhangi bir geçerli yasa veya düzenlemeyi ihlal etmeyecektir.

Gerçek olmayan, yanlış, güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi verirseniz, hesabınızı askıya alma veya feshetme ve Sitenin (veya herhangi bir bölümünün) mevcut veya gelecekteki tüm kullanımını reddetme hakkımız vardır.

 

4. KULLANICI KAYDI  

Siteye kaydolmanız gerekebilir. Şifrenizi gizli tutmayı kabul etmektesiniz ve hesabınızın ve şifrenizin tüm kullanımından sorumlu olacaksınız. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu kullanıcı adının uygunsuz, müstehcen veya başka bir şekilde sakıncalı olduğuna karar verirsek, seçtiğiniz bir kullanıcı adını kaldırma, geri alma veya değiştirme hakkını saklı tutarız.

 

5. YASAK FAALİYETLER

Siteyi kullanıma sunduğumuz amaç dışında herhangi bir amaçla Siteye erişemez veya Siteyi kullanamazsınız. Site, tarafımızca özel olarak onaylananlar veya onaylananlar dışında herhangi bir ticari girişimle bağlantılı olarak kullanılamaz. Sitenin bir kullanıcısı olarak, şunları yapmamayı kabul edersiniz:

 • Bizden yazılı izin almadan doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak veya derlemek için Siteden veri veya diğer içeriği sistematik olarak almak
 • Özellikle kullanıcı şifreleri gibi hassas hesap bilgilerini öğrenmeye yönelik herhangi bir girişimde, bizi ve diğer kullanıcıları kandırmak, dolandırmak veya yanlış yönlendirmek.
 • Herhangi bir İçeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya Sitenin ve/veya burada yer alan İçeriğin kullanımına sınırlamalar getiren özellikler de dahil olmak üzere, Sitenin güvenlikle ilgili özelliklerini atlatmak, devre dışı bırakmak veya başka bir şekilde müdahale etmek.
 • Bize göre bizi ve/veya Siteyi kötülemek, lekelemek veya başka şekilde zarar vermek.
 • Başka bir kişiyi taciz etmek, kötüye kullanmak veya zarar vermek için Siteden elde edilen herhangi bir bilgiyi kullanın.
 • Destek hizmetlerimizi uygunsuz şekilde kullanın veya yanlış suistimal veya suistimal raporları gönderin.
 • Siteyi yürürlükteki yasalara veya düzenlemelere aykırı bir şekilde kullanın.
 • Siteyi yetkisiz olarak çerçevelemek veya Siteye bağlantı vermek.
 • Virüsleri, Truva atlarını veya aşırı büyük harf kullanımı ve istenmeyen posta (sürekli tekrarlanan metin gönderme) dahil olmak üzere, herhangi bir tarafın Siteyi kesintisiz olarak kullanmasına ve Siteden yararlanmasına engel olan diğer materyalleri yüklemek veya iletmek (veya yüklemeye veya aktarmaya çalışmak) veya Sitenin kullanımını, özelliklerini, işlevlerini, işletimini veya bakımını değiştirir, bozar, bozar, değiştirir veya müdahale eder.
 • Yorum veya mesaj göndermek için komut dosyaları kullanmak veya herhangi bir veri madenciliği, robot veya benzeri veri toplama ve çıkarma araçlarını kullanmak gibi sistemin herhangi bir otomatik kullanımına dahil olun.
 • Herhangi bir İçerikten telif hakkı veya diğer mülkiyet hakları bildirimini silin.
 • Başka bir kullanıcının veya kişinin kimliğine bürünmeye veya başka bir kullanıcının kullanıcı adını kullanmaya çalışmak.
 • Net grafik değişim biçimleri ("gif'ler"), 1×1 pikseller, web hataları, çerezler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, pasif veya aktif bir bilgi toplama veya iletim mekanizması işlevi gören herhangi bir materyali yükleyin veya iletin (veya yüklemeye veya iletmeye çalışın). veya diğer benzer cihazlar (bazen "casus yazılım" veya "pasif toplama mekanizmaları" veya "pcms" olarak anılır).
 • Siteye veya Siteye bağlı ağlara veya hizmetlere müdahale etmek, kesintiye uğratmak veya gereksiz bir yük oluşturmak.
 • Sitenin herhangi bir bölümünü size sağlamakla meşgul olan çalışanlarımızı veya aracılarımızı taciz etmek, sinirlendirmek, korkutmak veya tehdit etmek.
 • Siteye veya Sitenin herhangi bir bölümüne erişimi engellemek veya kısıtlamak için tasarlanmış Sitenin herhangi bir önlemini atlamaya çalışmak.
 • Flash, PHP, HTML, JavaScript veya diğer kodlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sitenin yazılımını kopyalayın veya uyarlayın.
 • Yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar dışında, Sitenin bir bölümünü oluşturan veya herhangi bir şekilde oluşturan yazılımlardan herhangi birini deşifre etmeyin, kaynak koda dönüştürün, parçalarına ayırın veya tersine mühendislik yapın.
 • Standart arama motoru veya İnternet tarayıcısı kullanımının sonucu olmadıkça, Siteye erişen herhangi bir örümcek, robot, hile aracı, kazıyıcı veya çevrimdışı okuyucu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir otomatik sistemi kullanma, başlatma, geliştirme veya dağıtma veya yetkisiz komut dosyası veya diğer yazılımları kullanmak veya başlatmak.
 • Sitede alışveriş yapmak için bir satın alma acentesi veya satın alma acentesi kullanın.
 • İstenmeyen e-posta göndermek amacıyla elektronik veya diğer yollarla kullanıcıların kullanıcı adlarını ve/veya e-posta adreslerini toplamak veya otomatik araçlarla veya yanlış beyanlar altında kullanıcı hesapları oluşturmak dahil olmak üzere Siteyi izinsiz kullanmak.
 • Siteyi bizimle rekabet etme çabasının bir parçası olarak kullanmak veya Siteyi ve/veya İçeriği herhangi bir gelir getirici girişim veya ticari girişim için kullanmak.
 • Çıplaklık veya müstehcen diğer içerik
 • Kendine zarar verme veya aşırı şiddet içeren içerik yayınlama
 • Bir bireye veya gruba yönelik nefret söylemi, inandırıcı tehditler veya doğrudan saldırılar yayınlamak
 • Sahte veya sahte profiller oluşturun
 • İstenmeyen e
 • Yanlış bilgi yaymak

 

6. KULLANICI OLUŞTURULAN KATKILAR

Site sizi bloglara, mesaj panolarına, çevrimiçi forumlara ve diğer işlevlere sohbet etmeye, katkıda bulunmaya veya bunlara katılmaya davet edebilir ve size oluşturma, gönderme, postalama, görüntüleme, iletme, gerçekleştirme, yayınlama, dağıtma, veya metin, yazı, video, ses, fotoğraf, grafik, yorum, öneri veya kişisel bilgiler veya diğer materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bize veya Sitede içerik ve materyal yayınlamak (topluca "Katkılar"). Katkılar, Sitenin diğer kullanıcıları tarafından ve üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla görüntülenebilir. Bu nedenle, ilettiğiniz Katkılar, gizli olmayan ve tescilli olmayan olarak değerlendirilebilir. Herhangi bir Katkı oluşturduğunuzda veya kullanıma sunduğunuz zaman, aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz:


 • Katkılarınızın oluşturulması, dağıtılması, iletilmesi, halka açık gösterimi veya performansı ve Katkılarınızın erişimi, indirilmesi veya kopyalanması, telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır veya bunlarla sınırlı olmamak üzere mülkiyet haklarını ihlal etmez ve etmeyecektir. herhangi bir üçüncü şahsın manevi hakları.
 • Bize, Siteye ve Sitenin diğer kullanıcılarına Katkılarınızı Site tarafından öngörülen herhangi bir şekilde kullanma yetkisi vermek ve kullanmak için gerekli lisanslara, haklara, izinlere, yayın izinlerine ve izinlere sahip veya yaratıcısı ve sahibi sizsiniz ve bunlar Kullanım Şartları.
 • Katkılarınız tarafından öngörülen herhangi bir şekilde dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için Katkılarınızdaki her bir tanımlanabilir bireysel kişinin adını veya benzerliğini kullanmak için bu tür her bir tanımlanabilir bireysel kişinin yazılı iznine, ibrasına ve/veya iznine sahipsiniz. Site ve bu Kullanım Koşulları.
 • Katkılarınız yanlış, hatalı veya yanıltıcı değildir.
 • Katkılarınız, istenmeyen veya yetkisiz reklamlar, promosyon malzemeleri, piramit şemaları, zincirleme mektuplar, istenmeyen postalar, toplu postalar veya diğer talep biçimleri değildir.
 • Katkılarınız müstehcen, açık saçık, şehvetli, pis, şiddet içeren, taciz edici, iftira niteliğinde, iftira niteliğinde veya (bizim tarafımızdan belirlendiği üzere) başka şekilde sakıncalı değildir.
 • Katkılarınız kimseyle alay etmez, alay etmez, küçük düşürmez, yıldırmaz veya kötüye kullanmaz.
 • Katkılarınız, başka herhangi bir kişiyi taciz etmek veya tehdit etmek (bu terimlerin yasal anlamında) ve belirli bir kişiye veya insan sınıfına karşı şiddeti teşvik etmek için kullanılmaz.
 • Katkılarınız, geçerli herhangi bir yasayı, düzenlemeyi veya kuralı ihlal etmez.
 • Katkılarınız, herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal etmez.
 • Katkılarınız, çocuk pornografisi ile ilgili herhangi bir geçerli yasayı ihlal etmez veya başka bir şekilde, reşit olmayanların sağlığını veya esenliğini korumayı amaçlamaz.
 • Katkılarınız ırk, ulusal köken, cinsiyet, cinsel tercih veya fiziksel engel ile bağlantılı herhangi bir rahatsız edici yorum içermez.
 • Katkılarınız, bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü veya geçerli herhangi bir yasa veya düzenlemeyi başka bir şekilde ihlal etmez veya ihlal eden materyale bağlantı vermez.

Sitenin yukarıda belirtilenleri ihlal edecek şekilde kullanılması bu Kullanım Koşullarını ihlal eder ve diğer şeylerin yanı sıra Siteyi kullanma haklarınızın feshedilmesi veya askıya alınmasıyla sonuçlanabilir.

 

7. KATKI LİSANSI

ve yukarıdakilerin alt lisanslarını vermek ve yetkilendirmek. Kullanım ve dağıtım, herhangi bir medya formatında ve herhangi bir medya kanalı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Bu lisans, şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirilecek olan herhangi bir form, medya veya teknoloji için geçerli olacaktır ve adınızı, şirket adınızı ve uygun olduğu şekilde franchise adınızı ve ticari markalardan, hizmet markalarından, ticari adlardan, logolardan herhangi birini kullanmamızı içerir. ve sağladığınız kişisel ve ticari görüntüler. Katkılarınızdaki tüm manevi haklardan feragat edersiniz ve Katkılarınızda manevi hakların başka şekilde ileri sürülmediğini garanti edersiniz. Katkılarınız üzerinde herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmayız.

Tüm Katkılarınızın ve Katkılarınızla ilişkili tüm fikri mülkiyet haklarının veya diğer mülkiyet haklarının tam mülkiyeti sizde kalır. Sitenin herhangi bir alanında tarafınızca sağlanan Katkılarınızda yer alan herhangi bir beyan veya beyandan sorumlu değiliz. Siteye Katkılarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve Katkılarınızla ilgili olarak bizi her türlü sorumluluktan muaf tutmayı ve aleyhimize herhangi bir yasal işlemden kaçınmayı açıkça kabul ediyorsunuz.

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak (1) herhangi bir Katkıyı düzenleme, yeniden düzenleme veya başka bir şekilde değiştirme; (2) Katkıları Sitede daha uygun yerlere yerleştirmek için yeniden kategorize etmek; ve (3) herhangi bir Katkıyı herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmaksızın önceden taramak veya silmek. Katkılarınızı izleme yükümlülüğümüz yoktur.

 

8. İNCELEME KILAVUZU

Size Sitede incelemeler veya derecelendirmeler bırakabileceğiniz alanlar sağlayabiliriz. Bir inceleme yayınlarken, aşağıdaki kriterlere uymalısınız: (1) incelenmekte olan kişi/kuruluşla ilk elden deneyime sahip olmalısınız; (2) incelemeleriniz rahatsız edici küfür veya küfürlü, ırkçı, saldırgan veya nefret dolu dil içermemelidir; (3) yorumlarınız din, ırk, cinsiyet, ulusal köken, yaş, medeni durum, cinsel yönelim veya engelliliğe dayalı ayrımcı referanslar içermemelidir; (4) incelemeleriniz yasa dışı faaliyetlere göndermeler içermemelidir; (5) olumsuz yorumlar yayınlarsanız, rakiplerle bağlantılı olmamalısınız; (6) davranışın yasallığı konusunda herhangi bir sonuca varmamalısınız; (7) yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunamazsınız; ve (8) başkalarını inceleme göndermeye teşvik eden bir kampanya düzenleyemezsiniz,

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak yorumları kabul edebilir, reddedebilir veya kaldırabiliriz. Herhangi biri değerlendirmeleri sakıncalı veya yanlış bulsa bile, incelemeleri tarama veya silme yükümlülüğümüz kesinlikle yoktur. İncelemeler tarafımızca desteklenmemektedir ve görüşlerimizi veya bağlı şirketlerimizin veya ortaklarımızın görüşlerini yansıtmayabilir. Herhangi bir inceleme veya herhangi bir incelemeden kaynaklanan herhangi bir talep, yükümlülük veya kayıp için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bir inceleme göndererek, işbu belgeyle bize çoğaltma, değiştirme, tercüme etme, herhangi bir yolla iletme, görüntüleme, gerçekleştirme, ve/veya incelemelerle ilgili tüm içeriği dağıtmak.

 

9. MOBİL UYGULAMA LİSANSI

Lisansı Kullan

Siteye bir mobil uygulama aracılığıyla erişirseniz, size mobil uygulamayı yüklemeniz ve kullanmanız için geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir hak veriyoruz.
sahibi olduğunuz veya sizin kontrol ettiğiniz kablosuz elektronik cihazlar ve bu tür cihazlarda mobil uygulamaya kesinlikle bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansının hüküm ve koşullarına uygun olarak erişmek ve bunları kullanmak. (1) Yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar dışında, uygulamayı kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik uygulayamaz, parçalarına ayıramaz, kaynak kodunu türetmeye teşebbüs edemez veya uygulamanın şifresini çözemezsiniz; (2) uygulamadan herhangi bir değişiklik, uyarlama, iyileştirme, geliştirme, çeviri veya türev çalışma yapma; (3) uygulamaya erişiminiz veya kullanımınızla bağlantılı olarak geçerli yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmek; (4) herhangi bir mülkiyet bildirimini (telif hakkı veya ticari marka bildirimi dahil) kaldırmak, değiştirmek veya gizlemek
tarafımızca veya uygulamanın lisans verenleri tarafından yayınlanan; (5) uygulamayı herhangi bir gelir getirici girişim, ticari girişim veya tasarlanmadığı veya tasarlanmamış başka bir amaç için kullanmak; (6) uygulamayı, aynı anda birden fazla cihaz veya kullanıcı tarafından erişime veya kullanıma izin veren bir ağ veya başka bir ortam üzerinden kullanılabilir hale getirmek; (7) uygulamayı, herhangi bir şekilde uygulamayla doğrudan veya dolaylı olarak rekabet edebilecek veya onun yerine geçecek bir ürün, hizmet veya yazılım oluşturmak için kullanmak; (8) uygulamayı herhangi bir web sitesine otomatik sorgular göndermek veya istenmeyen ticari e-posta göndermek için kullanmak; veya (9) tasarım, geliştirme, üretim, lisanslama veya
uygulamayla birlikte kullanılacak tüm uygulamaların, aksesuarların veya cihazların dağıtımı.

 

Apple ve Android Cihazlar

Siteye erişmek için Apple Store veya Google Play'den (her biri bir "Uygulama Dağıtıcısı") edinilen bir mobil uygulamayı kullandığınızda aşağıdaki koşullar geçerlidir: (1) mobil uygulamamız için size verilen lisans, aşağıdakilerle sınırlıdır: Uygulamayı, uygulanabilir olduğu şekilde ve ilgili Uygulama Distribütörünün hizmet koşullarında belirtilen kullanım kurallarına uygun olarak Apple iOS veya Android işletim sistemlerini kullanan bir cihazda kullanmak için devredilebilir lisans; (2) İşbu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansının hüküm ve koşullarında belirtilen veya yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde mobil uygulamaya ilişkin her türlü bakım ve destek hizmetini sağlamaktan sorumlu olduğumuzu, ve her Uygulama Distribütörünün, mobil uygulama ile ilgili olarak herhangi bir bakım ve destek hizmeti sağlama yükümlülüğünün olmadığını kabul edersiniz; (3) Mobil uygulamanın herhangi bir geçerli garantiye uymaması durumunda, ilgili Uygulama Dağıtıcısına bildirimde bulunabilirsiniz ve Uygulama Dağıtıcısı, hüküm ve politikalarına uygun olarak varsa satın alma fiyatını iade edebilir, mobil uygulama için ödeme yapılır ve geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, Uygulama Distribütörünün mobil uygulama ile ilgili olarak başka hiçbir garanti yükümlülüğü olmayacaktır; (4) (i) ABD hükümetinin ambargosuna tabi olan veya ABD hükümeti tarafından “teröristleri destekleyen” bir ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) olmadığınızı beyan ve garanti edersiniz. herhangi bir ABD'de listelenmiş yasaklanmış veya kısıtlanmış tarafların devlet listesi; (5) mobil uygulamayı kullanırken geçerli üçüncü taraf sözleşme şartlarına uymalısınız, örneğin bir VoIP uygulamanız varsa, mobil uygulamayı kullanırken onların kablosuz veri hizmeti sözleşmesini ihlal etmemelisiniz; ve (6) Uygulama Distribütörlerinin, bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansındaki hüküm ve koşulların üçüncü taraf lehtarları olduğunu ve her Uygulama Distribütörünün bu hakka sahip olacağını (ve sahip olduğu kabul edilecektir) onaylar ve kabul edersiniz. hakkını kabul etti) bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansındaki hüküm ve koşulları üçüncü taraf lehtar olarak size karşı uygulamak. (5) mobil uygulamayı kullanırken geçerli üçüncü taraf sözleşme şartlarına uymalısınız, örneğin bir VoIP uygulamanız varsa, mobil uygulamayı kullanırken onların kablosuz veri hizmeti sözleşmesini ihlal etmemelisiniz; ve (6) Uygulama Distribütörlerinin, bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansındaki hüküm ve koşulların üçüncü taraf lehtarları olduğunu ve her Uygulama Distribütörünün bu hakka sahip olacağını (ve sahip olduğu kabul edilecektir) onaylar ve kabul edersiniz. hakkını kabul etti) bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansındaki hüküm ve koşulları üçüncü taraf lehtar olarak size karşı uygulamak. (5) mobil uygulamayı kullanırken geçerli üçüncü taraf sözleşme şartlarına uymalısınız, örneğin bir VoIP uygulamanız varsa, mobil uygulamayı kullanırken onların kablosuz veri hizmeti sözleşmesini ihlal etmemelisiniz; ve (6) Uygulama Distribütörlerinin, bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansındaki hüküm ve koşulların üçüncü taraf lehtarları olduğunu ve her Uygulama Distribütörünün bu hakka sahip olacağını (ve sahip olduğu kabul edilecektir) onaylar ve kabul edersiniz. hakkını kabul etti) bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansındaki hüküm ve koşulları üçüncü taraf lehtar olarak size karşı uygulamak. o zaman mobil uygulamayı kullanırken kablosuz veri hizmeti sözleşmesini ihlal etmemelisiniz; ve (6) Uygulama Distribütörlerinin, bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansındaki hüküm ve koşulların üçüncü taraf lehtarları olduğunu ve her Uygulama Distribütörünün bu hakka sahip olacağını (ve sahip olduğu kabul edilecektir) onaylar ve kabul edersiniz. hakkını kabul etti) bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansındaki hüküm ve koşulları üçüncü taraf lehtar olarak size karşı uygulamak. o zaman mobil uygulamayı kullanırken kablosuz veri hizmeti sözleşmesini ihlal etmemelisiniz; ve (6) Uygulama Distribütörlerinin, bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansındaki hüküm ve koşulların üçüncü taraf lehtarları olduğunu ve her Uygulama Distribütörünün bu hakka sahip olacağını (ve sahip olduğu kabul edilecektir) onaylar ve kabul edersiniz. hakkını kabul etti) bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansındaki hüküm ve koşulları üçüncü taraf lehtar olarak size karşı uygulamak.

 

10. SOSYAL MEDYA

Sitenin işlevselliğinin bir parçası olarak, hesabınızı üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarla sahip olduğunuz çevrimiçi hesaplarla (bu hesapların her biri, bir “Üçüncü Şahıs Hesabı”) aşağıdakilerden birini yaparak bağlayabilirsiniz: (1) Üçüncü Şahıs Hesabınızı sağlayarak Site aracılığıyla giriş bilgileri; veya (2) her bir Üçüncü Şahıs Hesabını kullanımınızı yöneten geçerli hüküm ve koşullar altında izin verildiği şekilde, Üçüncü Şahıs Hesabınıza erişmemize izin vermek. Üçüncü Şahıs Hesabı oturum açma bilgilerinizi bize ifşa etme ve/veya üçüncü Şahıs Hesabınıza erişim izni verme hakkınız olduğunu, sizin tarafınızdan geçerli olan kullanımınızı yöneten herhangi bir hüküm ve koşulları ihlal etmeden beyan ve taahhüt etmektesiniz. Üçüncü Taraf Hesabı, ve herhangi bir ücret ödememizi zorunlu kılmadan veya Üçüncü Şahıs Hesabının üçüncü şahıs hizmet sağlayıcısı tarafından dayatılan herhangi bir kullanım sınırlamasına tabi kılmadan. Bize herhangi bir Üçüncü Şahıs Hesabına erişim izni vererek, (1) Üçüncü Şahıs Hesabınıza ("Sosyal Ağ") sağladığınız ve burada sakladığınız her türlü içeriğe erişebileceğimizi, kullanıma sunabileceğimizi ve (varsa) depolayabileceğimizi anlıyorsunuz. İçerik”), böylece herhangi bir arkadaş listeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Site üzerinde ve Site aracılığıyla hesabınız aracılığıyla erişilebilir olur ve (2) bağlantı kurduğunuzda size bildirildiği ölçüde Üçüncü Şahıs Hesabınıza ek bilgiler gönderebilir ve alabiliriz. Üçüncü Şahıs Hesabı ile hesabınız. Seçtiğiniz Üçüncü Şahıs Hesaplarına bağlı olarak ve bu Üçüncü Şahıs Hesaplarında belirlediğiniz gizlilik ayarlarına tabi olarak, Üçüncü Şahıs Hesaplarınıza gönderdiğiniz kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, Sitedeki hesabınızda ve hesabınız aracılığıyla mevcut olabilir. Bir Üçüncü Şahıs Hesabı veya ilişkili hizmet kullanılamaz hale gelirse veya bu Üçüncü Şahıs Hesabına erişimimiz üçüncü şahıs hizmet sağlayıcısı tarafından sonlandırılırsa, Sosyal Ağ İçeriğinin artık Sitede ve Site aracılığıyla kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın. Sitedeki hesabınız ile Üçüncü Şahıs Hesaplarınız arasındaki bağlantıyı istediğiniz zaman devre dışı bırakma olanağına sahip olacaksınız. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HESAPLARINIZLA İLGİLİ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMET SAĞLAYICILARIYLA İLİŞKİNİZİN YALNIZCA BU TÜR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMET SAĞLAYICILARIYLA İLGİLİ SÖZLEŞMELERİNİZ TARAFINDAN YÖNETILMESİNİ UNUTMAYINIZ. Herhangi bir Sosyal Ağ İçeriğini, doğruluk, yasallık, veya ihlal etmeme ve herhangi bir Sosyal Ağ İçeriğinden sorumlu değiliz. Üçüncü Şahıs Hesabı ile ilişkili e-posta adres defterinize ve mobil cihazınızda veya tablet bilgisayarınızda kayıtlı kişi listenize yalnızca Siteyi kullanmak için kayıt yaptırmış olan kişileri tanımlamak ve sizi bilgilendirmek amacıyla erişebileceğimizi onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. . Aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya (varsa) hesap ayarlarınız aracılığıyla bizimle iletişime geçerek Site ile Üçüncü Kişi Hesabınız arasındaki bağlantıyı devre dışı bırakabilirsiniz. Hesabınızla ilişkilendirilen kullanıcı adı ve profil resmi dışında, bu tür Üçüncü Taraf Hesabı aracılığıyla elde edilen sunucularımızda saklanan tüm bilgileri silmeye çalışacağız. Üçüncü Şahıs Hesabı ile ilişkili e-posta adres defterinize ve mobil cihazınızda veya tablet bilgisayarınızda kayıtlı kişi listenize yalnızca Siteyi kullanmak için kayıt yaptırmış olan kişileri tanımlamak ve sizi bilgilendirmek amacıyla erişebileceğimizi onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. . Aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya (varsa) hesap ayarlarınız aracılığıyla bizimle iletişime geçerek Site ile Üçüncü Kişi Hesabınız arasındaki bağlantıyı devre dışı bırakabilirsiniz. Hesabınızla ilişkilendirilen kullanıcı adı ve profil resmi dışında, bu tür Üçüncü Taraf Hesabı aracılığıyla elde edilen sunucularımızda saklanan tüm bilgileri silmeye çalışacağız. Üçüncü Şahıs Hesabı ile ilişkili e-posta adres defterinize ve mobil cihazınızda veya tablet bilgisayarınızda kayıtlı kişi listenize yalnızca Siteyi kullanmak için kayıt yaptırmış olan kişileri tanımlamak ve sizi bilgilendirmek amacıyla erişebileceğimizi onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. . Aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya (varsa) hesap ayarlarınız aracılığıyla bizimle iletişime geçerek Site ile Üçüncü Kişi Hesabınız arasındaki bağlantıyı devre dışı bırakabilirsiniz. Hesabınızla ilişkilendirilen kullanıcı adı ve profil resmi dışında, bu tür Üçüncü Taraf Hesabı aracılığıyla elde edilen sunucularımızda saklanan tüm bilgileri silmeye çalışacağız.

 

11. GÖNDERİLER

Sizin tarafınızdan bize sağlanan Site ("Gönderimler") ile ilgili tüm soruların, yorumların, önerilerin, fikirlerin, geri bildirimlerin veya diğer bilgilerin gizli olmadığını ve tek mülkiyetimiz olacağını onaylar ve kabul edersiniz. Tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere münhasır haklara sahip olacağız ve bu Sunumların herhangi bir yasal amaç için, ticari veya başka bir şekilde, size herhangi bir bilgi veya tazminat ödemeden sınırsız kullanım ve yayma hakkına sahip olacağız. İşbu belgeyle, bu tür Gönderimlerin tüm manevi haklarından feragat etmektesiniz ve bu tür Gönderimlerin size ait orijinal olduğunu veya bu Gönderimleri gönderme hakkına sahip olduğunuzu işbu belgeyle garanti etmektesiniz. Gönderimlerinizdeki herhangi bir mülkiyet hakkının iddia edilen veya fiili ihlali veya kötüye kullanılması için bize karşı herhangi bir başvuru yapılmayacağını kabul edersiniz.

 

12. REKLAM VERENLER

Reklam verenlerin reklamlarını ve diğer bilgilerini Sitenin kenar çubuğu reklamları veya afiş reklamları gibi belirli alanlarında görüntülemelerine izin veriyoruz. Bir reklamveren iseniz, Siteye yerleştirdiğiniz tüm reklamların ve Sitede sunulan hizmetlerin veya bu reklamlar aracılığıyla satılan ürünlerin tüm sorumluluğu size aittir. Ayrıca, bir reklamcı olarak, fikri mülkiyet hakları, tanıtım hakları ve sözleşme hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Siteye reklam yerleştirmek için tüm haklara ve yetkiye sahip olduğunuzu garanti ve beyan edersiniz. Biz sadece bu tür reklamları yerleştirmek için alan sağlıyoruz ve reklam verenlerle başka bir ilişkimiz yok.

 

13. SİTE YÖNETİMİ

Aşağıdakileri yapma hakkımızı saklı tutarız, ancak yükümlülüğümüz yoktur: (1) Siteyi
bu Kullanım Koşullarının ihlaline karşı izlemek;
(2) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, yasaları veya bu Kullanım Koşullarını ihlal eden kişilere karşı, bu
tür bir kullanıcıyı kolluk kuvvetlerine bildirmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun yasal işlem yapmak; (3) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve sınırlama olmaksızın, Katkılarınızdan herhangi birini veya herhangi bir bölümünü
reddetmek, bunlara erişimi kısıtlamak,
kullanılabilirliğini sınırlamak veya (teknolojik olarak mümkün olduğu ölçüde) devre dışı bırakmak ;
(4) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve
herhangi bir sınırlama, bildirim veya yükümlülük olmaksızın, Siteden kaldırmak veya
boyutu aşırı olan veya herhangi bir şekilde olan tüm dosya ve içeriği başka bir şekilde devre dışı bırakmak
sistemlerimiz için külfetli;
ve (5) Siteyi, haklarımızı ve mülkiyetimizi korumak ve
Sitenin düzgün işleyişini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir şekilde başka şekilde yönetmek .

 

14. GİZLİLİK POLİTİKASI

Veri gizliliğini ve güvenliğini önemsiyoruz. Siteyi kullanarak, bu Kullanım Koşullarına dahil olan Sitede yayınlanan Gizlilik Politikamıza bağlı kalmayı kabul edersiniz. Lütfen Sitenin Cezayir'de barındırıldığını unutmayın. Siteye, Cezayir'deki geçerli yasalardan farklı kişisel verilerin toplanması, kullanılması veya ifşa edilmesini düzenleyen yasalar veya diğer gereklilikler ile dünyanın herhangi bir bölgesinden erişirseniz, Siteyi kullanmaya devam etmeniz yoluyla verilerinizi Cezayir'e aktarmış olursunuz. ve verilerinizin Cezayir'e aktarılmasını ve Cezayir'de işlenmesini kabul etmektesiniz. Ayrıca, çocuklardan bilerek bilgi kabul etmiyoruz, talep etmiyoruz veya talep etmiyoruz ya da bilerek çocuklara pazarlamıyoruz. Bu nedenle, ABD Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası uyarınca,

 

15. TELİF HAKKI İHLALLERİ

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz. Sitede veya Site aracılığıyla sunulan herhangi bir materyalin, sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz herhangi bir telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizi hemen bilgilendirin (“Bildirim”). Bildiriminizin bir kopyası, Bildirimde belirtilen materyali yayınlayan veya depolayan kişiye gönderilecektir. Bir Bildirimde maddi yanlış beyanlarda bulunursanız, yürürlükteki yasalar uyarınca zararlardan sorumlu tutulabileceğinizi lütfen unutmayın. Bu nedenle, Sitede bulunan veya Site tarafından bağlantı verilen materyalin telif hakkınızı ihlal ettiğinden emin değilseniz, önce bir avukatla görüşmeyi düşünmelisiniz.

 

16. SÜRE VE FESİH

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullandığınız süre boyunca tam olarak yürürlükte kalacaktır. BU KULLANIM KOŞULLARININ DİĞER HİÇBİR HİÇBİR HİÇBİR HİÇBİR HİÇBİR HİÇBİR HİÇBİR HİÇBİR HİÇBİR HİÇBİR HİÇBİR HİÇBİR HİÇBİR ŞEYİ SINIRLAMAKSIZIN, TÜM takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmadan VEYA SORUMLULUK SAHİBİ OLMAKSIZIN, SİTE'NİN (BELİRLİ IP ADRESLERİNİN ENGELLENMESİ DAHİL), HERHANGİ BİR İNSAN İÇİN TONY RESONU BU KULLANIM ŞARTLARINDA YA DA GEÇERLİ HERHANGİ BİR YASA VEYA YÖNETMELİKTE BULUNAN HERHANGİ BİR BEYAN, GARANTİ VEYA SÖZLEŞMENİN İHLALİ DAHİL OLMAK ÜZERE, NEDEN OLMAKSIZIN. SİTE KULLANIMINIZI VEYA KATILIMINIZI SONLANDIRABİLİR VEYA HESABINIZI VE YAYINLADIĞINIZ HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA BİLGİYİ HERHANGİ BİR UYARI OLMADAN, TAMAMEN BİZİM TAKDİRİMİZLE SİLEBİLİRİZ.

Hesabınızı herhangi bir nedenle feshedersek veya askıya alırsak, üçüncü kişi adına hareket ediyor olsanız bile, kendi adınıza, sahte veya ödünç alınmış bir ad veya herhangi bir üçüncü şahıs adına kaydolmanız ve yeni bir hesap oluşturmanız yasaktır. Parti. Hesabınızı sona erdirmeye veya askıya almaya ek olarak, hukuki, cezai ve ihtiyati tazminat talep etmek de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun yasal işlemleri başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

17. DEĞİŞİKLİKLER VE KESİNTİLER

Sitenin içeriğini herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutarız. Ancak Sitemizdeki herhangi bir bilgiyi güncelleme yükümlülüğümüz yoktur.

Ayrıca, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Sitenin tamamını veya bir kısmını değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutarız. Sitenin herhangi bir modifikasyonu, fiyat değişikliği, askıya alınması veya durdurulmasından size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağız. Sitenin her zaman kullanılabilir olacağını garanti edemeyiz. Donanım, yazılım veya diğer sorunlarla karşılaşabiliriz veya Site ile ilgili bakım yapmamız gerekebilir, bu da kesintilere, gecikmelere veya hatalara neden olabilir. Siteyi herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle size bildirimde bulunmaksızın değiştirme, revize etme, güncelleme, askıya alma, durdurma veya başka bir şekilde değiştirme hakkımız saklıdır. Sitenin herhangi bir kesintisi veya kesintisi sırasında Siteye erişememeniz veya Siteyi kullanamamanızın neden olduğu herhangi bir kayıp, hasar veya rahatsızlıktan dolayı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz.

 

18. GEÇERLİ YASA 

Bu Koşullar, Cezayir yasalarına göre yönetilecek ve tanımlanacaktır. Bu şartlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için Cezayir mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sahip olacağına geri dönülmez bir şekilde rıza gösteririz.

 

19. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Gayri Resmi Müzakereler

Bu Kullanım Koşullarıyla (her bir "İtiraz" ve toplu olarak "İtirazlar") ilgili herhangi bir anlaşmazlığın, ihtilafın veya iddianın çözümünü hızlandırmak ve maliyetini kontrol etmek için (bireysel olarak bir "Taraf" ve toplu olarak, "Taraflar"), Taraflar, herhangi bir Anlaşmazlığı (aşağıda açıkça belirtilen Anlaşmazlıklar hariç) tahkim başlatmadan önce en az otuz (30) gün boyunca gayri resmi olarak müzakere etme girişiminde bulunmayı kabul ederler. Bu tür gayri resmi müzakereler, bir Tarafın diğer Tarafa yazılı bildirimi üzerine başlar.

 

bağlayıcı Tahkim

Varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir soru da dahil olmak üzere, bu sözleşmeden kaynaklanan veya onunla bağlantılı herhangi bir anlaşmazlık, Avrupa Tahkim Odası altındaki Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesine (Belçika, Brüksel, Avenue Louise, 146) bu ICAC Kurallarına göre, kendisine atıfta bulunulması sonucunda bu maddenin bir parçası olarak kabul edilir. Hakem sayısı on iki (12) olacaktır. Tahkim yeri veya yasal yeri Cezayir, Cezayir olacaktır. İşlemlerin dili İngilizce olacaktır. Sözleşmenin tabi olduğu hukuk, Cezayir'in maddi hukuku olacaktır.

 

Kısıtlamalar

Taraflar, herhangi bir tahkimin münferiden Taraflar arasındaki Anlaşmazlık ile sınırlı olacağını kabul eder. Yasaların izin verdiği ölçüde, (a) hiçbir tahkim başka bir işlemle birleştirilemez; (b) herhangi bir Anlaşmazlığın grup davası temelinde tahkime götürülmesi veya toplu dava prosedürlerinden yararlanma hakkı veya yetkisi yoktur; ve (c) herhangi bir İhtilafın kamu veya başka herhangi bir kişi adına sözde temsilci sıfatıyla getirilmesine ilişkin herhangi bir hak veya yetki yoktur.

 

Gayri Resmi Müzakereler ve Tahkim İstisnaları

Taraflar, aşağıdaki İhtilafların gayri resmi müzakereler ve bağlayıcı tahkim ile ilgili yukarıdaki hükümlere tabi olmadığını kabul ederler: (a) bir Tarafın fikri mülkiyet haklarından herhangi birinin uygulanmasını veya korunmasını amaçlayan veya bunların geçerliliği ile ilgili herhangi bir Anlaşmazlık; (b) hırsızlık, korsanlık, özel hayatın ihlali veya yetkisiz kullanım iddialarıyla ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir Anlaşmazlık; ve (c) herhangi bir ihtiyati tedbir talebi. Bu hükmün yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, Taraflardan hiçbiri bu hükmün yasa dışı veya uygulanamaz bulunan kısmına giren herhangi bir Uyuşmazlık için tahkimde bulunmayı seçmeyecek ve bu Anlaşmazlık, aşağıda belirtilen mahkemelerdeki yetkili yargı mahkemesi tarafından karara bağlanacaktır. Yukarıdaki yargı yetkisi ve Taraflar, bu mahkemenin kişisel yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler.

 

20. DÜZELTMELER

Sitede, açıklamalar, fiyatlandırma, bulunabilirlik ve çeşitli diğer bilgiler dahil olmak üzere yazım hataları, yanlışlıklar veya eksiklikler içeren bilgiler olabilir. Herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya eksikliği düzeltme ve Sitedeki bilgileri herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

 

21. SORUMLULUK REDDİ

SİTE OLDUĞU GİBİ VE MEVCUT OLDUĞU GİBİ SUNULMAKTADIR. SİTE KULLANIMINIZIN VE HİZMETLERİMİZİN RİSKİ TAMAMEN SİZE AİT OLACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SİTE VE KULLANIMINIZLA BAĞLANTILI OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, ZIMNİ SATILABİLİRLİK, UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE REDDEDERİZ. SİTE İÇERİĞİNİN VEYA SİTEYE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR WEB SİTESİNİN İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞU VEYA TAMLIĞI HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYAN VERMİYORUZ VE HERHANGİ BİR (1) HATA, HATALAR VE HATALAR, 2)
SİTEYE ERİŞMENİZ VE KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KİŞİSEL YARALANMA VEYA MÜLKİYET HASARI, (3) GÜVENLİ SUNUCULARIMIZA VE/VEYA HERHANGİ BİR VE/VEYA FİNANSAL BİLGİLER VE/VEYA FİNANSAL BİLGİLERE İZİNSİZ ERİŞİM VEYA HERHANGİ BİR KULLANIMI , (4) SİTEYE VEYA SİTEDEN İLETİMİN HERHANGİ BİR KESİNTİSİ VEYA SONLANDIRILMASI, (5) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN SİTEYE VEYA SİTE ARACILIĞIYLA İLETİLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATA, VİRÜS, TROJAN ATI VEYA GİBİ VE/VEYA (6) HERHANGİ BİR İÇERİK VE MATERYALDEKİ HATA VEYA EKSİKLER VEYA SİTE ÜZERİNDEN YAYINLANAN, İLETİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ULAŞILAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARAR. SİTE, HERHANGİ BİR HİÇBİR BAĞLANTILI WEB SİTE ÜZERİNDEN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN REKLAMI YAPILAN VEYA SUNDUĞU HİÇBİR ÜRÜN VEYA HİZMET İÇİN GARANTİ VERMİYORUZ, ONAYLAMAZ, GARANTİ VERMİYORUZ VEYA SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ, VEYA HERHANGİ BİR AFİŞTE VEYA BAŞKA REKLAMLARDA BULUNAN HERHANGİ BİR WEB SİTE VEYA MOBİL UYGULAMADA VE SİZ İLE ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLAYICILARININ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARI ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEMİN İZLENMESİNDEN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. HERHANGİ BİR ORTAMDA VEYA HERHANGİ BİR ORTAMDA ÜRÜN VEYA HİZMET SATIN ALIRKEN GİBİ, UYGUN OLDUĞU YERDE EN İYİ KARARINIZI VE ALIŞTIRMA DIKKATINIZI KULLANMALISINIZ.

 

22. SORUMLULUK SINIRLAMALARI

HİÇBİR DURUMDA YÖNETMENLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ VEYA TEMSİLCİLERİMİZ, KAR KAYBI, KAR KAYBI DAHİL, DOĞRUDAN, DOLAYLI, DOLAYLI, ÖRNEK OLARAK, ARIZİ, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLARDAN SİZE VEYA HİÇBİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR. SİTE KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN DİĞER ZARARLAR, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE.

 

23. TAZMİNAT

İştiraklerimiz de dahil olmak üzere bizi savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul edersiniz,
bağlı kuruluşlarımız ve ilgili tüm görevlilerimiz, acentelerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yapılan veya bunlardan kaynaklanan makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil olmak üzere herhangi bir kayıp, hasar, sorumluluk, talep veya talepten veya talepten kaynaklanan veya bunlara karşı : (1) Katkılarınız; (2) Sitenin kullanımı; (3) bu Kullanım Koşullarının ihlali; (4) bu Kullanım Koşullarında belirtilen beyan ve garantilerinizin ihlali; (5) fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmeniz; veya (6) Site aracılığıyla bağlantı kurduğunuz Sitenin diğer herhangi bir kullanıcısına yönelik herhangi bir açık zararlı davranış. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, masrafları size ait olmak üzere, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutarız ve masrafları size ait olmak üzere işbirliği yapmayı kabul edersiniz, bu tür iddiaları savunmamızla. Bu tazminata tabi olan bu tür herhangi bir iddia, eylem veya takibattan haberdar olduğumuzda sizi bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz.

 

24. KULLANICI VERİLERİ

Sitenin performansını yönetmek amacıyla Siteye ilettiğiniz belirli verileri ve ayrıca Siteyi kullanımınızla ilgili verileri muhafaza edeceğiz. Düzenli rutin veri yedeklemeleri yapmamıza rağmen, ilettiğiniz veya Siteyi kullanarak üstlendiğiniz herhangi bir faaliyetle ilgili tüm verilerden yalnızca siz sorumlusunuz. Bu tür verilerin kaybolması veya bozulması konusunda size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacağını kabul etmektesiniz ve bu tür verilerin kaybolması veya bozulmasından dolayı aleyhimize dava açma hakkından işbu vesile ile feragat etmektesiniz
.

 

25. ELEKTRONİK HABERLEŞME, İŞLEM VE İMZALAR

Siteyi ziyaret etmek, bize e-posta göndermek ve çevrimiçi formları doldurmak elektronik iletişimi oluşturur. Elektronik iletişim almayı kabul etmektesiniz ve size elektronik olarak, e-posta yoluyla ve Sitede sunduğumuz tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin yazılı olmasıyla ilgili tüm yasal gereklilikleri karşıladığını kabul etmektesiniz. BURADA ELEKTRONİK İMZALARIN, SÖZLEŞMELERİN, SİPARİŞLERİN VE DİĞER KAYITLARIN KULLANILMASINI VE BİZİM TARAFINDAN VEYA SİTE ÜZERİNDEN BAŞLADIĞIMIZ YA DA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN, BİLDİRİMLERİN, POLİTİKALARIN VE KAYITLARIN ELEKTRONİK TESLİMATINI KABUL EDERSİNİZ. Elektronik olmayan kayıtların orijinal imzasını veya teslim edilmesini veya saklanmasını gerektiren herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir tüzük, yönetmelik, kural, yönetmelik veya diğer yasalar kapsamındaki hak veya gerekliliklerden işbu belgeyle feragat edersiniz,

 

26. KALİFORNİYA KULLANICILARI VE İKAMET EDENLERİ

Bizimle ilgili herhangi bir şikayet tatmin edici bir şekilde çözülmezse,
California Tüketici İşleri Departmanı Tüketici Hizmetleri Bölümünün Şikayet Yardım Birimi ile yazılı olarak 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 numaralı telefondan veya telefonla iletişime geçebilirsiniz. (800) 952-5210 veya (916) 445-1254'te.

 

27. MUHTELİF

Bu Kullanım Koşulları ve Sitede veya Site ile ilgili olarak tarafımızca yayınlanan herhangi bir politika veya işletme kuralı, sizinle aramızdaki anlaşmanın ve anlayışın tamamını oluşturur. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Kullanım Koşulları, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde çalışır. Hak ve yükümlülüklerimizin herhangi birini veya tamamını herhangi bir zamanda başkalarına devredebiliriz. Makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenin neden olduğu herhangi bir kayıp, hasar, gecikme veya eylemsizlikten sorumlu veya yükümlü olmayacağız. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya hükmünün bir kısmının yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu belirlenirse, bu hüküm veya hükmün bir kısmı bu Kullanım Şartlarından ayrılabilir olarak kabul edilir ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Bu Kullanım Koşulları veya Sitenin kullanımı sonucunda sizinle aramızda herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acentelik ilişkisi kurulmamaktadır. Bu Kullanım Koşullarını hazırlamış olmanız nedeniyle bize karşı yorumlanmayacağını kabul edersiniz. İşbu Kullanım Koşullarının elektronik formuna ve bu Kullanım Koşullarını yürütmek için taraflarca imzalanmamasına dayalı olarak sahip olabileceğiniz tüm savunmalardan işbu vesile ile feragat etmektesiniz. Bu Kullanım Koşullarını hazırlamış olmanız nedeniyle bize karşı yorumlanmayacağını kabul edersiniz. İşbu Kullanım Koşullarının elektronik formuna ve bu Kullanım Koşullarını yürütmek için taraflarca imzalanmamasına dayalı olarak sahip olabileceğiniz tüm savunmalardan işbu vesile ile feragat etmektesiniz. Bu Kullanım Koşullarını hazırlamış olmanız nedeniyle bize karşı yorumlanmayacağını kabul edersiniz. İşbu Kullanım Koşullarının elektronik formuna ve bu Kullanım Koşullarını yürütmek için taraflarca imzalanmamasına dayalı olarak sahip olabileceğiniz tüm savunmalardan işbu vesile ile feragat etmektesiniz.

 

28. BİZE ULAŞIN

Siteyle ilgili bir şikayeti çözmek veya Sitenin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin:

We-talk

Cezayir, Cezayir 16000Cezayir

wetalkchat@gmail.com